YES 2.0 - Young Europeans Speak

Do projektu Young Europeans Speak – Mladí Evropané hovoří – je zapojeno 34 partnerských škol. V rámci projektu žáci z různých zemí prezentují prostřednictvím videa či audio nahrávek své názory na různá témata.

Nahrávky jsou sdíleny v tzv. virtuální třídě, kde žáci poslouchají myšlenky svých vrstevníků z různých zemí, reagují na ně, odpovídají na otázky či hodnotí jednotlivé příspěvky.

Hlavním cílem projektu je zábavnou formou rozvíjet vyjadřovací schopnosti žáků v angličtině, procvičovat poslech, formulovat vlastní postoje a také poznávat život teenagerů v celé Evropě.

Po úvodní videokonferenci konané při příležitosti Evropského dne jazyků se žáci 9. tříd zamýšleli nad otázkou významu vzdělávání a dále se věnovali problematice počítačů. Žáci byli seznámeni se zadáním, obdrželi pracovní listy s návodnými otázkami, vhodnými obraty i ukázkou projevu. Formou domácího úkolu následně zpracovali myšlenkovou mapu, na základě které si v rámci výuky písemně na počítači připravili mluvený projev. Ten poté doma či ve škole po skončení výuky zaznamenali a odeslali e-mailem vyučujícímu. V hodině angličtiny je každá nahrávka přehrána, autor provede sebehodnocení, poté projev hodnotí třída a vyučující. Tímto způsobem lze vyzdvihnout kladné stránky i konstruktivně pracovat s chybami. Z nahrávek pak vybíráme takové, které budou sdíleny se žáky ze zahraničí v prostředí TwinSpace. Sledujeme komentáře našich záznamů, stejně tak jako komentujeme videa ostatních.