1 Smile Makes 2 Smiles

ZŠ TGM Borohrádek je autorem a koordinátorem projektu eTwinning 1 Smile Makes 2 Smiles (1 úsměv dělá 2 úsměvy), na němž ve školním roce 2016/2017 pracovalo 12 škol z 11 evropských zemí.

Cílem bylo vést žáky k šíření dobré nálady, sdílení radostných okamžiků, uvědomění si významu pozitivního přístupu k životu, přátelství a radování se z maličkostí. Také bylo cílem dát žákům možnost spolupracovat se zahraničními vrstevníky, rozvíjet kompetence, využívat angličtinu v praxi a přispívat k porozumění mezi národy.

Žáci tvořili úvodní seznamovací videa, loga projektu, volili logo reprezentující projekt, navrhovali trička s veselými motivy, tvořili plakáty Všichni se smějeme stejným jazykem, kartičky s pozitivními vzkazy, komunikovali pomocí on-line nástrojů, vedli si veselé deníky, vytvářeli děkovné papírové odznaky a medaile, kterými obdarovali své blízké, snažili se potěšit druhé, k vlastním fotografiím přidávali pozitivní citáty a žáci z různých zemí společně vytvořili videoklip Happy a video Happiness around Europe. Rovněž probíhaly další aktivity jako celoškolní projektový den na ZŠ TGM Borohrádeknávštěva seniorek či Mystery Skype s partnerskou školou z Itálie.

Těší nás, že aktivity přispívaly k šíření dobré nálady, rozvíjení vztahů nejen v rámci třídních kolektivů a veselá výzdoba školy přispěla k přátelské atmosféře. Radost jsme měli z toho, že žáci například začali vytvářet kartičky s veselými vzkazy ve svém volném čase a rozdávali je ostatním. Velmi cenné je to, že žáci zažili, jaké to je, potěšit druhé. Věříme, že tyto zkušenosti budou motivovat k dalším podobným činům. Také nás velmi těší úspěšný projektový den. Mimo jiné aktivity považujeme za stěžejní zapojení celé školy do natáčení videoklipu Happy na jeden záběr. Celá akce vyžadovala mimořádnou týmovou spolupráci, která se nám podařila na výbornou. Ve škole při natáčení panovala krásná pozitivní atmosféra, která spolu s vydařeným výsledkem přispěla ke společné radosti a pocitu sounáležitosti mezi žáky, učiteli a dalšími pracovníky školy. Věříme, že žáci budou pokračovat v šíření dobré nálady i dlouho po konci projektu.

 

Některé práce žáků si můžete prohlédnout na níže uvedených odkazech.

 

Video shrnující hlavní projektové aktivity

Společný videoklip Happy, ve kterém vystupují žáci ze zapojených škol

Společný videoklip Happiness around Europe

Deník projektu ve veřejné části virtuální třídy TwinSpace