Let's Exchange Postcards to Celebrate European Day of Languages

Dne 26. září je každoročně slaven Evropský den jazyků, jehož cílem je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Naše škola se v rámci této akce zapojila do mezinárodního projektu eTwinning s názvem Let’s Exchange Postcards to Celebrate European Day of Languages.

Žáci druhého stupně tak v hodinách angličtiny ve skupinkách vytvořili plakáty představující Českou republiku a náš jazyk. Plakáty poté žáci odeslali do evropských partnerských škol.

Do naší školy naopak přišlo přes čtyřicet pohledů a plakátů ze čtyřiadvaceti zemí. Mohli jsme si tak prohlédnout fotografie, přečíst dopisy a ukázky různých jazyků. Došlé materiály je možné prohlédnout na nástěnce v prostorách školy.

V rámci Evropského dne jazyků se také deváťáci účastnili videokonference s vrstevníky ze škol zapojených do dalšího projektu eTwinning Young Europeans Speak.

 

Fotografie jsou dostupné zde.

 

Ukázky vytvořených plakátů.


Pohledy jsou vystaveny na panelech v aule školy.