Projekt iTEC

  • iTEC - Innovative Technologies for an Engaging Classroom je velký evropský projekt, do kterého je zapojeno celkem 27 evropských zemí. Projekt řízený organizací European Schoolnet, do kterého Evropská komise investuje v průběhu čtyř let téměř 9,5 milionů EUR, se snaží načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi.
 
  • Projekt klade důraz na využívání moderních technologií (zejména zdarma dostupných on-line aplikací), týmovou a tvořivou práci.

 

  • V tomto pololetí je do projektu zapojeno 7 základních a středních škol z ČR – jednou z nich je ZŠ TGM Borohrádek.
 
  • Týmy z 8.A a 8.B ze ZŠ ZGM Borohrádek tvoří v hodinách angličtiny za pomoci moderních technologií vzdělávací hry pro žáky 6. a 7. ročníků.