Projekt Challenge!

ZŠ TGM Borohrádek je koordinátorem projektu Erasmus+ s názvem Challenge as a Modern Pedagogical Tool, v jehož rámci ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017 spolupracujeme se školami z Chorvatska, Polska, Turecka a Portugalska.

V rámci projektu plní žáci rozmanité výzvy, které jsou jak motivující a zábavné, tak přínosné pro jejich rozvoj. Na některých úkolech žáci pracují samostatně nebo v malých skupinách, některé výzvy jsou určeny třídním kolektivům, celým školám či týmům složených ze žáků z různých států. Díky využití moderních technologií probíhají aktivity v průběhu celého projektu.

První projektovou aktivitou bylo setkání učitelů z partnerských škol v Borohrádku v listopadu 2015, během kterého byly detailně projednány jednotlivé aktivity, úkoly pro zapojené školy, časový harmonogram, formy využívání ICT nástrojů a také bylo z mnoha návrhů vytvořených žáky ze všech zemí vybráno logo projektu. Zahraniční hosté si samozřejmě také prohlédli školu a rovněž strávili vyučovací hodinu s žáky devátých tříd, se kterými konverzovali anglicky o různých tématech.

Nedílnou součástí jsou také mezinárodní setkání v jednotlivých zemích, během kterých žáci bydlí v hostitelských rodinách, účastní se workshopů ve školách, pracují v mezinárodních týmech či poznávají danou zemi. První setkání proběhlo v dubnu 2016 v Borohrádku, v červnu 2016 následovala cesta do polské Radomi. V dalším školním roce jsou na programu schůzky v portugalském městě Palmela, v Borohrádku a projekt bude zakončen v chorvatském Šibeniku.

Rovněž byla zahájena práce na knize European Teachers in Action s podtitulem Accept the Challenge! Učitelé ze zapojených škol zde sdílí své zkušenosti, příklady dobré praxe i ukázky využití moderních technologií. Součástí každého příspěvku jsou výzvy pro ostatní učitele, kteří budou moci přidávat své zkušenosti a další náměty. Na konci projektu bude zveřejněna finální verze knihy.

Více informací najdete na webu projektu www.challengeproject.eu.

 

Reportáže o setkáních studentů z pěti zemí.