Jak na angličtinu

V sekci Proč se učit angličtinu bylo poukázáno na velké klady spojené se znalostí tohoto jazyka. Jak se ale angličtinu učit? Rozhodně nemusíte vysedávat dlouhé hodiny s učebnicí v ruce, učení angličtiny může být zábava. :-)

Chcete-li se opravdu naučit anglicky, pomohou vám následující doporučení.

Obklopte se angličtinou

Základní rada zní následovně – obklopte se angličtinou. Nevěnujte se angličtině pouze během tří hodin týdně ve škole, ale zábavnou formou si na ni najděte čas i doma, cestou do školy, při čekání na autobus, …

Poslouchejte

Velkým přínosem pro vás je poslouchání mluvené angličtiny. Poslouchejte anglické písničky, sledujte filmy, seriály a videa v anglickém znění, poslouchejte zjednodušené příběhy, vzorové věty a slovíčka namluvené v angličtině či rádio vysílající ve zjednodušené angličtině. Filmy, seriály či videa sleduje každý z vás. Budete-li si vybírat takové, které jsou namluveny anglicky, uděláte hodně pro svoji angličtinu a „nebude to bolet“. :-) Stejně tak můžete poslouchat anglické písničky a různé nahrávky cestou do školy, během jízdy v autobusu atd.

Mluvte, konverzujte

Opakujte hlášky z filmů a seriálů, zpívejte si oblíbené anglické písničky, opakujte vzorové nahrávky. Nahlas či v duchu ve volných chvílích komentujte různé dění, „dabujte“ film, povídejte o svých plánech či zážitcích anglicky. Domluvte se s kamarády, že se čas od času budete bavit anglicky – rozebírejte záliby, holky/kluky, … :-) Co nejvíce využívejte možnost zapojovat se do mezinárodních projektů, kterou vám naše škola dává. Účastněte se mezinárodních projektových setkání, konverzujte se žáky ze zahraničních škol, aktivně se zapojujte do videokonferencí s partnerskými školami. Je výborné, že si řada z vás volá s vrstevníky ze zahraničí pomocí programu Skype i doma ve svém volném čase.

Čtěte

Anglické nápisy a texty v angličtině jsou všude kolem nás. U filmů a seriálů v anglickém znění si zapněte anglické titulky (Pokročilejší bezplatné přehrávače jako např. KMplayer umožňují zapnutí jak českých, tak anglických titulků. V případě složitějších výrazů tak máte ihned k dispozici nápovědu.).  Čtěte texty písniček a překládejte si je (vhodnou stránkou je např. web https://www.karaoketexty.cz, na https://www.youtube.com zadejte k názvu skladby a skupiny slovo lyrics označující text písně, výborná je stránka https://www.lyricstraining.com, která umožňuje poslouchat písničky a doplňovat chybějící slova). Čtěte jednoduché texty v angličtině – využívejte zjednodušenou četbu, anglické časopisy určené žákům (využívat můžete knihovničku v učebně angličtiny), čtěte informace na mnoha zajímavých webových stránkách v angličtině, zasmějte se u anglických vtipů. Všímejte si všudypřítomných anglických nápisů – na oblečení, jídle a různém zboží, v reklamách a médiích obecně. Procvičujte spelling hláskováním různých nápisů.

Pište

Různými formami zdokonalujte i psaný projev. Prostřednictvím mezinárodních projektů naší školy si můžete najít kamarády ze zahraničních škol, můžete si s nimi dopisovat nejen v rámci posílání dopisů, emailů apod. v hodinách angličtiny, ale i ve volném čase prostřednictvím prostředí Twinspace, e-mailu, sociálních sítí či nástrojů, jako je Skype. Na internetu také existují stránky pro zájemce o dopisování v angličtině (Příklady těchto stránek najdete v sekci Odkazy. S ohledem na internetovou bezpečnost na těchto webech neuvádějte svoji adresu, příjmení, nenahrávejte fotografie.) Dále si můžete vypisovat vzorové věty, slovíčka, anglické citáty či hlášky z filmů. Napište vlastní jednoduchou básničku či příběh, vytvořte blog či web psaný v angličtině, překládejte texty českých písniček do angličtiny,…

Procvičujte slovíčka a gramatiku

Znalost slovíček a gramatiky je předpokladem úspěchu v angličtině. Budete-li se učit slovíčka z učebnice o přestávkách před písemkou, příliš dlouho vám v paměti pravděpodobně nezůstanou. Způsobů, jak se efektivně učit slovíčka, však existuje mnoho. Pište si slovíčka na nalepovací lístečky a nalepujte je na jednotlivé předměty (např. lísteček s nápisem fridge přilepte na lednici), vytvářejte si obrázkové slovníky a kartičky s obrázky (viz učebna angličtiny), tvořte si kartičky se slovíčkem a vzorovou větou v češtině na jedné straně a slovíčkem a vzorovou větou na druhé straně, vypisujte si zajímavá slovíčka a vzorové věty do sešitu či na plakát na zdi, vytvářejte myšlenkové mapy, malujte si obrázky ke slovíčkům, spojujte si slovíčka s konkrétními aktivitami a využívejte je ve větách.

Používejte anglická slovíčka a vzorové věty v praxi. Při pohledu na postel v duchu, či ještě lépe nahlas, vyslovte např. „a bed, this is my bed“, činnosti doprovázejte vzorovými větami (např. „I am washing the dishes. After that, I am going to play football.“).

Rozhodně vás nechci nabádat k vysedávání u počítače, nicméně pokud trávíte více času u počítače, využívejte tento čas smysluplně. Vzhledem k tomu, že angličtina je nejrozšířenější cizí jazyk, který se vyučuje téměř po celém světě, existuje mnoho programů a webových stránek zaměřených na procvičování angličtiny. Řadu těchto stránek najdete v sekci Odkazy. V sekci Hry, testy také najdete jednoduché testy a hry sestavené přímo na míru vám – žákům ZŠ TGM Borohrádek. Takto můžete jednoduše a zábavně zdokonalovat angličtinu a sledovat vlastní pokrok.

Závěrem doporučuji věnovat se angličtině pravidelně v kratších časových úsecích. Je mnohem efektivnější učit se pár minut denně, než se učit večer před písemkou hodinu… Jsem přesvědčen, že angličtina je jazyk, který při správném přístupu může zvládnout každý z vás. Good luck! :-)