Crossing Borders Via Videos

Naše škola organizuje projekt Crossing Borders Via Videos, do kterého jsou zapojeny školy z jedenácti zemí Evropy. Hlavní náplní projektu je tvorba videí v angličtině na zadaná témata. Videa jsou sdílena prostřednictvím internetu, každá škola také pořádá filmový festival, jehož součástí je volba nejlepších filmů. Projekt byl oceněn Certifikátem kvality a také národní cenou, s níž souvisí odměna ve výši 40 000 Kč pro naši školu.

Webové stránky projektu: https://sites.google.com/site/crossingbordersviavideos