Projekt Školní televize

Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

V září 2010 jsme na naší škole založili školní internetovou televizi. Po prvním roce se nám podařilo získat grantovou podporu ve výši téměř 700 000 Kč na náš projekt Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí. Díky projektu nyní v mediálním kroužku i běžné výuce používáme moderní vybavení, účastnili jsme se soustředění, exkurzí, besed, workshopů a spolupracovali jsme s odborníky. Tvoříme reportáže o životě školy a města, zapojujeme se do soutěží i různých dalších aktivit.

Také spolupracujeme s Českou televizí, díky čemuž jsou naše reportáže zveřejňovány na webu ČT24 v sekci Vaše zprávy, některé jsou rovněž vysílány v pořadu Zprávičky. Redakční tým se účastnil natáčení čtyř dílů Miniparlamentu pořadu Zprávičky, setkání školních televizí pod záštitou ČT či akce Televize v televize konané v sídle České televize.

O redakčním týmu je často informováno v médiích.

Webové stránky Školní TV: https://tv.zsboro.cz