Time Capsule 2014 - 2114

Naše škola byla ve školním roce 2014/2015 zapojena do projektu eTwinning s názvem Time Capsule 2014 - 2114. Stejně jako dalších čtrnáct škol z různých míst Evropy jsme připravovali rozmanité materiály, které byly uloženy do truhly. Ta byla na jaře 2015 ukryta v blízkosti školy. Otevřena by měla být za 100 let.

Součástí projektu byla celá řada aktivit. Žáci páté až deváté třídy například v hodinách angličtiny psali dopisy pro budoucí generace. Někteří popisovali současnost, jiní vyjadřovali své názory na budoucí svět, vymýšleli auta, roboty či školu budoucnosti nebo se zamýšleli nad chybami, kterých se lidé dopouštějí. Vybrané dopisy byly odeslány polské partnerské škole, která z dopisů všech zapojených škol vytvořila knihu se vzkazy pro příští generace. Ta byla jedním z dokumentů uložených do truhly v blízkosti každé školy.

Žáci rovněž se zahraničními vrstevníky anglicky diskutovali o různých tématech pomocí on-line nástroje, který umožňoval sdílet názory na zadaná témata, komentovat příspěvky ostatních či volit nejlepší příspěvky. Dále například vymýšleli příběhy, jejichž hlavním hrdinou je maskot našeho projektu Mr Mole. Z příběhů vznikla malá knížka Mr Mole in the Czech Republic, prostřednictvím které je netradiční formou představen náš stát.

Projekt však nebyl zařazen pouze do hodin angličtiny. V hodinách výtvarné výchovy a práce na počítači vytvářeli čtvrťáci, páťáci a osmáci vánoční přání pro partnerské školy, třeťáci v hodinách výtvarné výchovy malovali obrázky zachycující současnost i vize budoucnosti, páťáci při práci na počítači vytvářeli návrh obálky pro mezinárodní knihu s dopisy, pomocí on-line nástroje vybarvovali maskota projektu a při pracovních činnostech zpracovali materiály o současnosti jako například brožuru představující dnešní železniční dopravu.

Žáci osmých tříd při češtině vytvářeli sborník rozmanitých slohových prací, textů o dnešní době a fotografií.  V matematice šesťáci sbírali data o současném životě a následně je zpracovávali, práce na projektech zaměřených na budoucnost i přítomnost byla zařazena i do výuky německého jazyka.

V rámci projektu se žáci také například zapojili do mezinárodní fotosoutěže.

Dne 6. března 2015 rovněž proběhl projektový den Time Capsule, do kterého se zapojila celá škola. Při něm každá třída zpracovala vlastní materiály pro budoucí generace, které budou uloženy do naší truhly.

Vedle zdokonalování angličtiny a zařazení zajímavých aktivit do jednotlivých předmětů bylo velkým přínosem projektu samotné téma, které nutilo k zamyšlení nad současným životním stylem a uvědomění si významu našeho jednání ve vztahu k budoucnosti.

Projekt byl oceněn národním i evropským certifikátem kvality a byl oceněn jako druhý nejlepší projekt v celé Evropě v kategorii žáků ve věku 12 - 15 let.

 

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

 - fotografie, TV reportáže, vytvořené materiály uložené do truhly, média

 

 

 

Titulní strana mezinárodní knihy s dopisy naší školy.

 

Psaní dopisů pro budoucí generace.

 

Šesťáci Petr a Marek vymysleli robota budoucnosti. Petr dokonce sestavil z různých papírových modelů prototyp robota.

 

 

Páťáci vybarvují maskota projektu Mr Mole.

 


Diskutování se zahraničními vrstevníky.

 

 

Vánoční přání od našich partnerských škol.


Čtvrťáci s vánočními přáními od partnerských škol.

 

Páťáci tvoří při práci na počítači vánoční přání pro partnerské školy.

 

Další vánoční přání vytvořili čtvrťáci ve spolupráci s osmáky.

 

Další fotografie jsou dostupné na webu projektu.