7. třída

Způsobová slovesa must a can, sloveso have to

Test zaměřený na procvičování způsobových sloves must a can a slovesa have to.

Způsobová slovesa must a can, sloveso have to

 

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some a any, much a many

Test zaměřený na procvičování počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen, some a any, much a many.

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some a any, much a many

 

Stupňování přídavných jmen

Test zaměřený na procvičování stupňování přídavných jmen.

Stupňování přídavných jmen

 

Vyjádření budoucnosti pomocí going to

Test zaměřený na vyjádření budoucnosti pomocí going to.

Vyjádření budoucnosti pomocí going to

 

Předpřítomný čas prostý

Test zaměřený na předpřítomný čas prostý.

Předpřítomný čas prostý

 

Přídavná jména, příslovce

Test zaměřený na použití přídavných jmen a příslovcí.

Přídavná jména, příslovce

 

Budoucí čas s will

Test zaměřený na budoucí čas s will.

Budoucí čas s will

 

Minulý čas průběhový

Test zaměřený na minulý čas průběhový

Minulý čas průběhový

 

Slovní zásoba

Pět jednoduchých her na procvičování slovní zásoby z jednotlivých lekcí.

Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7, Unit 8, Unit 9, Unit 10