6. třída

Sloveso to be

Soubor her k procvičování slovesa to be.

Sloveso to be 1, Sloveso to be 2, Sloveso to be 3

 

Sloveso to have got

Soubor her k procvičování slovesa to have got.

Sloveso to have got

 

Rozkazovací způsob, vyjádření času

Soubor her k procvičování rozkazovacího způsobu a vyjadřování času.

Rozkazovací způsob, vyjádření času

 

Test: Unit 1 - 3

Test zaměřený na procvičování učiva z prvních tří lekcí - sloves to be a to have got, rozkazovacího způsobu a vyjadřování času.

Test: Unit 1 -3

 

Způsobové sloveso can, vazba there is/are

Test zaměřený na procvičování způsobového slovesa can a vazby there is/are.

Způsobové sloveso can, vazba there is/are

 

Přítomný čas průběhový

Test na procvičování přítomného času průběhového.

Přítomný čas průběhový

 

Přítomný čas prostý

Test na procvičování přítomného času prostého.

Přítomný čas prostý


Soubor her na procvičování přítomného času prostého.

Přítomný čas prostý

 

Test: Unit 4 - 6

Test na procvičování učiva ze čtvrté až šesté lekce - slovesa can, vazby there is/are a přítomného času průběhového a prostého.

Test: Unit 4 -6

 

Ukazovací zájmena, přítomný čas prostý - otázky a krátké odpovědi

Test na procvičování ukazovacích zájmen a přítomného času prostého - otázek a krátkých odpovědí.

Ukazovací zájmena, přítomný čas prostý - otázky a krátké odpovědi

 

Přítomný čas prostý x přítomný čas průběhový

Test na procvičování přítomného času prostého a přítomného času průběhového.

Přítomný čas prostý x přítomný čas průběhový

 

Minulý čas prostý 1

Test zaměřený na procvičování minulého času prostého.

Minulý čas prostý 1

 

Minulý čas prostý 2

Test zaměřený na procvičování minulého času prostého.

Minulý čas prostý 2

 

Slovní zásoba

Pět jednoduchých her na procvičování slovní zásoby z jednotlivých lekcí.

Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7, Unit 8, Unit 9, Unit 10