8. třída

Minulý čas prostý a předpřítomný čas

Test zaměřený na procvičování použití minulého času prostého a předpřítomného času.

Minulý čas prostý a předpřítomný čas

 

Podmínkové věty 1. typu

Test zaměřený na procvičování podmínkových vět 1. typu.

Podmínkové věty 1. typu

 

Zvratná zájmena

Test zaměřený na zvratná zájmena.

Zvratná zájmena 1

 

Zvratná zájmena, to be allowed to

Soubor her k procvičování zvratných zájmen a to be allowed to.

Zvratná zájmena, to be allowed to

 

Tázací dovětky, vyjádření budoucnosti pomocí will a přítomného času průběhového

Test zaměřený na tázací dovětky a vyjádření budoucnosti pomocí will a přítomného času průběhového.

Tázací dovětky, vyjádření budoucnosti pomocí will a přítomného času průběhového

 

Test: Unit 1 -6

Test zaměřený na procvičování učiva z Unit 1 - Unit 6.

Test: Unit 1 - 6

 

Podmínkové věty 2. typu

Test zaměřený na procvičování podmínkových vět 2. typu.

Podmínkové věty 2. typu

 

Předpřítomný čas se since a for

Test zaměřený na procvičování předpřítomného času se since a for.

Předpřítomný čas se since a for

 

Gerundium

Test zaměřený na prcvičování gerundia.

Gerundium

 

Slovní zásoba

Pět jednoduchých her na procvičování slovní zásoby z jednotlivých lekcí.

Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7Unit 8, Unit 9