9. třída

Minulý čas prostý - předminulý čas

Test zaměřený na procvičování minulého času prostého a předminulého času.

Minulý čas prostý - předminulý čas

 

Trpný rod

Test zaměřený na procvičování trpného rodu.

Trpný rod

 

Nepřímá řeč

Test zaměřený na procvičování nepřímé řeči.

Nepřímá řeč

 

Vedlejší věty příslovečné časové

Test zaměřený na procvičování vedlejších vět příslovečných časových.

Vedlejší věty příslovečné časové

 

Slovní zásoba

Pět jednoduchých her na procvičování slovní zásoby z jednotlivých lekcí.

Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7